Završena 1. (industrijska) faza projekta

Završila je 1. (Industrijska) faza IRI projekta KK.01.2.1.02.0296 – Razvoj softvera za kontekstualizaciju industrijske okoline pomoću pomiješane stvarnosti u energetici i prometu.

U izvještajnom razdoblju ažurirana je WEB-stranica projekta postavljanjem informacija o dovršenoj industrijskoj fazi razvoja koju su proveli samostalno članovi projektnog tima. Projekt zajednički provode tvrtka CITUS d.o.o. i Grafički fakultet u Zagrebu.

Ovaj projekt realizira se u sklopu javnog poziva Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II.