Očekivani rezultati projekta

Razvoj softvera za kontekstualizaciju industrijske okoline pomoću pomiješane stvarnosti u energetici i prometu

VR/AR/MR tehnologije

Očekivani rezultati projekta

Očekivani rezultat projekta je inovativno softversko rješenje koje omogućava povezivanje sa VR/AR/MR tehnologijama namijenjeno direktnoj prodaji na svjetskom tržištu, te ugradnji u druge softverske proizvode prijavitelja koje će na taj način postati tržišno konkurentni. Kako prema sadašnjim saznanjima u svijetu ne postoji niti jedan sličan komercijalno dostupan proizvod, predloženo rješenje je izrazito inovativno, a uključuje slijedeće elemente:

Softverski proizvod

Softverski proizvod za upravljanje virtualnim 3D objektima u proširenoj/pomiješanoj stvarnosti koji je primjenjiv u različitim tehnološkim područjima, od kojih će se testirati primjena u elektroenergetici i prometu.

Softverske biblioteka

U sklopu proizvoda razvijene softverske biblioteka koje koriste VR/AR/MR tehnologije u interakciju sa stvarnim objektima u realnome svijetu.

Korisničko sučelje

Kreirano novo korisničko sučelje i softverski alati, specijalno razvijenih za primjenu u industrijskim aplikacijama.

Objava stručnih radova

Objava nekoliko znanstvenih i stručnih radova iz područja virtualne, proširene i pomiješane stvarnosti u stručnim časopisima i publikacijama, te njihova prezentacija na stručnim konferencijama.

Unapređenje kurikuluma Grafičkog fakulteta

Unapređenje kurikuluma Grafičkog fakulteta uvođenjem VR/AR/MR tehnologije u nastavni proces, te njegovo daljnje širenje na druge obrazovno-znanstvene institucije.

Oprema laboratorija

Opremljeni laboratorij i educirani tim zaposlenika prijavitelja, koji će steći znanja za daljnji razvoj, implementaciju i održavanje rješenja na tržištu.

Eksperimentalni razvoj

Pilot-projekt

Dovršenjem eksperimentalnog razvoja i uspješnom realizacijom pilot-projekata implementacije kod korisnika, aplikacija će biti spremna za implementaciju na domaćem tržištu, te daljnje postupke komercijalizacije koji prethode prodaji na svjetskom tržištu. Buduća komercijalizacija će se pretežno odnositi na višejezičnost aplikacije, proširenje povezanih tehnologija, usklađenjima sa standardima važećim na drugim tržištima i slično.

Energija i održiv okoliš

Doprinos tematskim područjima S3 strategije pametne specijalizacije

Razvoj aplikacije je primarno usmjeren tematskom području “Energija i održivi okoliš”, podtematskog područja “Energetske tehnologije, sustavi i oprema”. Doprinos će se postići uvođenjem softverskog rješenja koje omogućava dijagnostiku i bolje upravljanje energetskom opremom primjenom modernih tehnologija VR/AR/MR, i njihovog povezivanja s postojećim sustavima (SCADA, IoT, ERP/MRP).

Sekundarno S3 područje za koje će razvijeni proizvod imati visoku razinu pripremljenosti je područje “Prometa”.
Softversko rješenje je povezano i s KET i ICT temama, prije svega omogućavanjem integracije sa različitim senzorskim platformama u realnom vremenu, primjene strojnog učenja na podacima dobivenim iz realnog svijeta, te primjeni integrabilnih 3D zaslona visoke rezolucije kroz lako upravljiva ljudsko-robotska sučelja.

Inovativni proizvod

Učinak projekta na Republiku Hrvatsku

Projekt će imati direktan učinak na Republiku Hrvatsku, budući da doprinosi: